Good things happen when you own good real estate

חברה וסביבה

קרא עוד

מדיניות השקעה בחברה

הקבוצה רואה עצמה מחויבת לדאוג ולסייע לקהילות בהן היא פועלת בהתאם למדיניות ההשקעה החברתית שאושרה על ידי הנהלת החברה. תורמת הקבוצה למגוון פעילויות בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והבריאות במדינות בהן הקבוצה פועלת. מרבית ההשקעה החברתית הופנתה לתחום החינוך

כפתור הורדה

מצגת חברה


מצגת חברה 2017 (6MB)

ממשל תאגידי

ועדות דירקטוריון

ועדת דירקטוריון לענייני תגמול

27KB | אייקון של קובץ PDF

ועדת ביקורת

51KB | אייקון של קובץ PDF

ועדת דירקטוריון לענייני מינויים וממשל תאגידי

225KB | אייקון של קובץ PDF