2017

 1. רבעון ראשון - מצגת לשיחת ועידה

  מאי 23, 2017
  • מצגת לשיחת ועידה

   812KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 812KB

 2. הקלטת שיחת הועידה

  מאי 23, 2017
  • הקלטת שיחת הועידה

   7MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 7MB

 3. רבעון שני - מצגת לשיחת ועידה

  אוגוסט 22, 2017
  • מצגת לשיחת הועידה

   844KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 844KB

 4. הקלטת שיחת הועידה

  אוגוסט 22, 2017
  • הקלטת שיחת הועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 5. רבעון שלישי מצגת לשיחת ועידה

  נובמבר 20, 2017
  • רבעון שלישי - מצגת לשיחת ועידה

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • הקלטת שיחת ועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

2016

 1. רבעון 1

  מאי 26, 2016
  • הקלטת שיחת הועידה

   3MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 3MB

 2. רבעון 2

  אוגוסט 23, 2016
  • הקלטת שיחת הועידה

   3MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 3MB

 3. רבעון 3

  נובמבר 23, 2016
  • הקלטת שיחת הועידה

   5MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 5MB

  • מצגת לשיחת הועידה

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

 4. רבעון 4 וסוף שנה 2016

  מרץ 27, 2017
  • הקלטת שיחת הועידה

   5MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 5MB

  • מצגת לשיחת הועידה

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

2015

 1. רבעון 1

  יוני 01, 2015
  • הקלטת שיחת הועידה

   2MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 2MB

 2. רבעון 2

  אוגוסט 19, 2015
  • הקלטת שיחת הועידה

   3MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 3MB

 3. רבעון 3

  נובמבר 30, 2015
  • הקלטת שיחת הועידה

   6MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 6MB

 4. רבעון 4 וסוף שנה 2015

  מרץ 31, 2016
  • הקלטת שיחת הועידה

   8MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 8MB

2014

 1. רבעון 4 וסוף שנה 2015

  מרץ 24, 2015
  • הקלטת שיחת הועידה

   2MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 2MB