גזית-גלוב

הערה משפטית

 

 
המידע הכלול באתר החברה הינו תמציתי בלבד הוא אינו מהווה בשום מקרה תחליף כלשהוא לדיווחיםו/או מידע אותם החברה נדרשת לפרסם מכח הדין. במקרה של סתירה בין הנתונים המופיעים באתר זה לבין הנתונים המופיעים בדוחות רשמיים של החברה המוגשים מכח הדין יכריע המידע המופיע בדוחות הרשמיים כאמור.
 
החברה מעדכנת את האתר באופן שוטף, עם זאת המידע עשוי להשתנות באופן תדיר ועל כן לא ניתן להבטיח את נכונותו למועד. החברה וחברות הבת בקבוצת גזית- גלוב אינן אחראיות לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר, ובכלל זה מידע שנכלל בקבצים הניתנים להורדה.
 
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשיםבאתר.
 
החברה אינה אחראית לאתרים של חברות אחרות, בין אם ניתן למצוא אליהם קישורים באתר החברה ובין אם לאו.
 
בכניסה לאתר זה הנך מאשר כי קראת וקיבלת את התנאים הרשומים לעיל.

 

הרשם לרשימת תפוצה