הודעות חברה

פרטי הודעה

2011

12 מאי

גזית-גלוב דו"ח מיידי

החברה מתכבדת לדווח בזאת, כי היא פועלת לקראת הנפקה ורישום אפשריים של מניותיה למסחר בבורסה של ניו יורק (NYSE).

הרשם לרשימת תפוצה