הודעות חברה

פרטי הודעה

2014

28 ספטמבר

גזית-גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של מניות ואופציות למניות בתמורה מיידית של כ- 32 מיליון דולר וכ- 94 מיליון דולר בהנחת מימוש מלא של האופציות

הרשם לרשימת תפוצה