הודעות חברה

פרטי הודעה

2015

23 אוגוסט

גזית גלוב מודיעה על מינויו של רו"ח עדי ימיני לסמנכ"ל הכספים של הקבוצה

ימיני יחליף את גיל קוטלר, שיסיים ב-31.3.2016 את כהונתו לאחר כ- 18 שנה בחברה

הרשם לרשימת תפוצה