הודעות חברה

פרטי הודעה

2012

23 ינואר

גזית-גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של אגרות חוב ואופציות לאגרות חוב בתמורה מיידית של כ- 225 מיליון ש"ח

הרשם לרשימת תפוצה