הודעות חברה

פרטי הודעה

2012

16 ינואר

גזית-גלוב מודיעה על מינוים לדירקטוריון החברה

גזית גלוב מודיעה על מינויים של מר גרי אפשטיין ומר דאגלס ססלר לדירקטורים בלתי תלויים

הרשם לרשימת תפוצה