הודעות חברה

פרטי הודעה

2016

02 מרץ

גזית גלוב מודיעה על הפסקת תהליך המכירה של פעילות מרכזי המסחר בישראל - החברה תפעל להמשך פיתוח והשבחת תיק הנכסים

הרשם לרשימת תפוצה