הודעות חברה

פרטי הודעה

2012

03 מאי

גזית-גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של אגרות חוב ואופציות לאגרות חוב בתמורה מיידית של כ- 175 מיליון ש"ח

הרשם לרשימת תפוצה