הודעות חברה

פרטי הודעה

2016

27 אוקטובר

גזית-גלוב מאריכה ומגדילה את מסגרת האשראי עם קבוצת סיטיבנק הבינלאומית בכ- 150 מיליון דולר לכ- 360 מיליון דולר

הרשם לרשימת תפוצה