הודעות חברה

פרטי הודעה

2012

09 אוגוסט

גזית-גלוב וחברת הבת FCR מודיעות על השלמת העסקה לרכישת כלל מניות גזית אמריקה (GAA) ורכישת מבני המשרדים הרפואיים ושטחי המסחר על ידי FCR

הרשם לרשימת תפוצה