הודעות חברה

פרטי הודעה

2011

23 מאי

גזית-גלוב: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2011

רבעון שיא בהשקעות הקבוצה – 3.45 מיליארד ש"ח. התזרים נטו מנכסים זהים גדל ברבעון בשיעור של כ- 5.3%.

הרשם לרשימת תפוצה