הודעות חברה

פרטי הודעה

2016

31 מרץ

גזית-גלוב מסכמת את שנת 2015

גידול של כ- 26% ב- NOI לסך של כ- 4.2 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 4.8% ב- FFO לכ- 627 מיליון ש"ח. בנטרול השפעות מט"ח גדל ה-FFO בשיעור של כ- 17% וה-FFO למניה בשיעור של כ- 15%

הרשם לרשימת תפוצה