הודעות חברה

פרטי הודעה

2016

09 מרץ

דירקטוריון גזית-גלוב אישר תיקון לתקנון במסגרתו יובאו מדי שנה למינוי כל הדירקטורים שאינם חיצוניים

זהבית כהן, מנכ"לית אייפקס ישראל, מונתה לדירקטורית בגזית-גלוב

הרשם לרשימת תפוצה