הודעות חברה

פרטי הודעה

2016

27 נובמבר

רחל (רוחה) לוין סיכמה עם דירקטוריון גזית גלוב על סיום תפקידה כמנכ"לית רוחה תישאר בתפקיד סגן יו"ר אטריום ודירקטורית בסיטיקון; דורי סגל ימונה למנכ"ל

הרשם לרשימת תפוצה